Mardin Süryanilik

Mardin Süryanilik

Süryaniler yaklaşık dört bin yıldır Mezopotamya’da yaşamaktadır. Bugün Dünya üzerinde Süryanice konuşulan  alanlara baktığımızda Mardin Midyat bölgesi bu alanların başında geliyor. Ancak şunu vurgulamamız gerekir ki Türkiye'de bulunan Süryanilerin çok küçük bir kısmı kendi ana dillerini okuyabiliyor ve yazabiliyor. Ve yalnızca 30'u yarım yamalak bir şekilde Süryanice konuşabiliyor.

Bir Mezapotamya turu yapmak istediğinizde farklı dinsel, dilsel ve  ırksal izlere rastlayacağınız bu bölgede mutlaka Süryaniliğin izlerini de göreceksiniz. Bu başlık altında Mardin’de Süryanilik ve Süryanilerin bu alana yayılmış toplumsal, kültürel öğelerini, sanat eserlerini sizin için ele alacağız.

Türkiye Süryanileri

Bugün Türkiye'de yaklaşık olarak 15.000 civarında Süryani bulunmaktadır. Bunların bir kısmı İstanbul'da yaşamakla birlikte büyük bir kısmı Mardin'de yaşamını sürdürmektedir. Günümüzde farklı dinsel ve etnik öğelere sahip toplulukları içinde barındıran Mardin bölgesi, Süryani tarihi için de büyük bir öneme sahiptir. Bu bölgenin çoğunluğu Müslüman olsa da pek çok farklı mezhebi de barındırmaktadır. Bunlar içinde yer alan Süryaniler ise yine kendi içinde farklı mezheplere ayrılmıştır. Bunların büyük bir kısmı Hristiyan dinine mensup ve yine Hristiyanlar içinde de büyük çoğunluğu Ortodoks mezhebine bağlı bulunmaktadır. Bununla birlikte Katolog, Keldani ve Protestan mezheplerine bağlı Süryaniler de bulunmaktadır.

Süryani Gelenekleri

Süryaniler kiliseye müzik alan ilk toplumdur. Yine Dünya üzerinde ilk ayini de Süryaniler yapmıştır. Günümüzde dünyada 5 milyon Süryani oldu bilinmektedir. Bunlardan 3 milyonu Hindistan'da yaşarken Büyük bir kısmının da 4. yüzyılda Urfa'dan gittiği bilinmektedir.

Patrikhane ise 1932’de Mardin’deydi. Daha sonra ise Suriye'ye taşınmıştır. Secde Süryaniler için eskiden günde 7 defaydı. Bu secdeler sabah, kuşluk, öğle, ikindi, yatsı ve gece yarısı yapılırdı. Şimdi ise günde 3 defa secde edilir.

Süryaniler için kıble doğudadır. Çünkü doğudan Mesih geleceği inancına sahiplerdir. Bayanlar kiliseye girişte başını örter ve abdest Süryaniler için yoktur. Süryaniler 3 tane oruç tutar. Bunlardan biri 15 günlüktür ve bayram öncesi tutulur. Bu oruçta yalnızca zeytinyağlı yemek yerler. İkinci oruçları ise Paskalya öncesi tutulan 50 günlük oruçlarıdır. Bu oruçta sabahtan öğlene kadar hiçbir şey yemez ve içmezler. Öğle sonrası ise yalnızca zeytinyağlı yemekler tüketirler. Üçüncü oruçlarını ise genelde bayanlar tutar. Bu oruçta 3 gün 3 gece hiçbir şey yenilmez ve içilmez. Süryani bayramları ise genel olarak 3 tanedir. Bunlar Meryem Ana, Doğuş ve Ölüm bayramlarıdır. Bunlar dışında özel günleri de vardır.

Süryani Noeli ise 25 Aralık’tır ve herhangi bir yasaklı yiyecek yoktur. Süryaniler Allah’a inanır ve Allah  tarafından şer gelmediğine iman ederler. Yine kıyamet sonrası İsa ile ebedî bir hayat yaşayacaklarını savunurlar.

Süryani kültüründe papaz evlenebilse de yükselemez. Metropolit ile Patrikler ise evlenemez ama bunlar yükselebilir. Süryaniler’de tek evlilik vardır ve boşanma yoktur. Ancak ölüm ve zina gibi durumlarda bu konunun bazı şartlarla istisnaları vardır. Tüm bu özelliklere sahip Süryaniler Mardin’de barış içinde yaşayarak bölgeye her türlü kültürel ögeleriyle renk katmaktadır.

Süryanilik Sanat ve Mimari

Mezopotamya bölgesinde yapılmış olan arkeolojik kazılarda bulunan rölyef ve heykeller, Mardin’de Süryanilerin mimari ve sanat konusunda çok önemli yapıtlar verdiğini ortaya çıkarmıştır. Ancak bilinmesi gerekir ki Hristiyanlık Süryanilerin sanat anlayışı üzerinde de önemli etkilerde bulunmuş ve bu halkın sanat anlayışını büyük ölçüde değiştirmiştir. Özellikle resim, mimari ve minyatür sanatı Hristiyanlık ile birlikte bu halk için önem kazanmış ve bu alanlarda görkemli yapıtlar meydana getirdikleri görülmüştür.

BLOG YAZILARIMIZ

MARDİN

Mardin Süryani Köyleri

Mardin Süryani Köyleri

Tagged under:
Zerzevan Kalesi

Zerzevan Kalesi

Tagged under:
Mardin Mezapotomya Turu

Mardin Süryanilik

Tagged under:
Mardin Mezapotomya Turu

Mardin Mezapotomya Turu

Tagged under:
Mardin Midyat Turu

Mardin Midyat Turu

Tagged under:

YURTİÇİ TURLARIMIZ Hk.

TOP